TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

Hãy cùng CHUYỂN ĐỘNG với sinh viên PR và cùng Văn Lang cất cánh nhé!

Một số hình ảnh về các buổi huấn luyện của các khách mời với thí sinh:

click pr 002

click pr 006

click pr 006

click pr 006

click pr 006

click pr 006

click pr 006

Ban tổ chức cuộc thi


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag