TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin chính thức

; ;  

Tương lai đô thị trong 5-10 năm tới, và xa hơn, do các bạn Sinh viên Kiến trúc - những kiến trúc sư tương lai - định nét tạo hình. Mỗi đồ án hôm nay là một lần tập sự cho ngày bạn chính thức nhận trách nhiệm với xã hội. Hãy cẩn trọng với từng nét vẽ, vì đó cũng chính là phác thảo cho cuộc sống cộng đồng.

 

Bảo Linh


Tin mới

ĐƠN VỊ CÙNG HỆ THỐNG

Trường Đại học Văn Lang

vn flag